Pompy dozujące nurnikowe
typu: NDA i NDB

NDA

Zastosowanie pomp NDA


Dokładne dozowanie ściśle określonych objętości cieczy na jednostkę czasu
Dozowanie, zasilanie, mieszanie, przesyłanie itp. ciekłych substancji organicznych i nieorganicznych o różnej lepkości, temperaturze, agresywności chemicznej
Dozowanie acetonu, amoniaku, alkoholu, CO2 ,etyliny, fosforanów, kwasów, zasad, mleka wapiennego, siarczanów, sody, solanki, toluenu, wody, żywic itp.

Zalety pomp NDA
 1. 1. błąd dozowania poniżej 1%
 2. 2. przeciwciśnienie instalacji nie wpływa na wydajność pompy
 3. 3. możliwość tworzenia agregatu złożonego dwóch, trzech lub czterech głowic o wspólnym napędzie z niezależną regulacją wydajności każdej głowicy
 4. 4. agregat pompowy złożony z kilku głowic pozwala na uzyskanie odpowiedniego bardzo dokładnego wzajemnego stosunku wydajności poszczególnych strumieni
 5. 5. pompy posiadają wymienne głowice tłoczne różniące się wartością maksymalnych wydajności i pokonywanych przeciwciśnień
 6. 6. głowice pomp wyposażone są w wysokosprawne zawory kulowe lub grzybkowe posiadające zdolność samooczyszczania się
Charakterystyka techniczna pomp NDA


Typ głowicy - nurnikowa.
Wykonanie głowicy i nurnika - stale kwasoodporne : 1H18N9T, H17N13M2T
Uszczelnienie nurnika - pierścienie uszczelniające typu MERCKEL
Wysokość zassania - 3m H2O
Silnik 1,1 ÷ 2,2 kW
Wydajność od 0 do 2692 l/h
Maksymalne ciśnienie tłoczenia - 25 MPa
Sterowanie: ręczne lub automatyczne - sygnałem 4-20 mA

Tabela wydajności pompy typu NDA

NDA

Przekrój nurnika

Wydajność maksymalna [l/h] przy liczbie głowic

Dopuszczalne przeciwciśnienie

Typ

[cm2]

1

2

3

4

[MPa]

8

0,503

10,8

21,6

32,4

43,2

25

10

0,785

16,9

33,8

50,7

67,6

16

12

1,131

24,4

48,8

73,2

97,6

10

16

2,010

43,3

86,6

129,9

173,2

6,4

20

3,141

67,8

136,6

203,4

271,2

4,0

25

4,900

105,7

211,4

317,1

422,8

2,5

32

8,038

173,6

347,2

520,8

694,4

1,6

40

12,566

271,4

542,8

814,2

1085,6

1,0

50

19,625

423,9

847,8

1271,7

1695,6

0,6

63

31,157

673,0

1346

2019,0

2692,0

0,4

NDB

Zastosowanie pomp NDB


Dokładne dozowanie ściśle określonych objętości cieczy na jednostkę czasu
Dozowanie, zasilanie, mieszanie, przesyłanie itp. ciekłych substancji organicznych i nieorganicznych o różnej lepkości, temperaturze, agresywności chemicznej
Dozowanie acetonu, amoniaku, alkoholu, CO2 ,etyliny, fosforanów, kwasów, zasad, mleka wapiennego, siarczanów, sody, solanki, toluenu, wody, żywic itp.

Zalety pomp NDB
 1. 1. błąd dozowania poniżej 1%
 2. 2. przeciwciśnienie instalacji nie wpływa na wydajność pompy
 3. 3. możliwość tworzenia agregatu złożonego dwóch, trzech lub czterech głowic o wspólnym napędzie z niezależną regulacją wydajności każdej głowicy
 4. 4. agregat pompowy złożony z kilku głowic pozwala na uzyskanie odpowiedniego bardzo dokładnego wzajemnego stosunku wydajności poszczególnych strumieni
 5. 5. pompy posiadają wymienne głowice tłoczne różniące się wartością maksymalnych wydajności i pokonywanych przeciwciśnień
 6. 6. głowice pomp wyposażone są w wysokosprawne zawory kulowe lub grzybkowe posiadające zdolność samooczyszczania się
Charakterystyka techniczna pomp NDB


Typ głowicy - nurnikowa.
Wykonanie głowicy i nurnika - stale kwasoodporne : 1H18N9T, H17N13M2T
Uszczelnienie nurnika - pierścienie uszczelniające typu MERCKEL
Wysokość zassania - 3m H2O
Silnik 2,2 ÷ 4 kW
Wydajność od 0 do 10180 l/h
Maksymalne ciśnienie tłoczenia - 40 MPa
Sterowanie: ręczne lub automatyczne - sygnałem 4-20 mA

Tabela wydajności pompy typu NDB

NDB

Przekrój nurnika

Wydajność maksymalna [l/h] przy liczbie głowic

Dopuszczalne przeciwciśnienie

Typ

[cm2]

1

2

3

4

[MPa]

12

1,131

36,6

73,2

109,8

146,4

40

16

2,010

65,1

130,2

195,3

260,4

25

20

3,141

101,8

203,6

305,4

407,2

16

25

4,900

158,6

317,2

475,8

634,4

10

32

8,038

260,4

520,8

781,2

1041,6

6,4

40

12,566

407,0

814,0

1221

1628

4,0

50

19,625

636,0

1272

1908

2544

2,5

63

31,157

1010,0

2020

3030

4040

1,6

80

50,240

1627,0

3254

4881

6508

1,0

100

78,539

2545,0

5090

7635

10180

0,6

P.H-U. MARGUS
istnieje na rynku od 2003 roku

KONTAKT Z NASZĄ FIRMĄ


Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do 15:00

nasz adres:
P.H-U. MARGUS
Grzegorz Mroczkowski
ul. Zwycięstwa 10/411
44-100 Gliwice
NIP: PL6311945036
REGON: 277945645
telefon:
tel: +48 602 78 12 68
e-mail
biuro@margus.tech
Konto Bankowe
Millennium Bank: 70 1160 2202 0000 0004 5359 9965